Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to 200.3.14.10:43 (Connection timed out) in /home/kepice/domains/kepice.info/public_html/components/com_joomlastats/count.classes.php on line 1061
 
 
 
French (Fr)Polish (Poland)English (United Kingdom)
Sunday, 20 Apr 2014
 
 


Z nami wypłyniesz na szerokie wody.

Najtańsza rata gwarantowana.

Najtańsze OC.

Ostatnio komentowane

Kepice Info
Smigus-dyngus, czyli pomyślność na mokro PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 17 April 2014 17:38
There are no translations available.

Last Updated on Thursday, 17 April 2014 17:43
 
Kolejny raz apelujemy o wycinanie drzew przy drogach! Polska głupota, która prowadzi do tragedii! CD PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 17 April 2014 06:16
There are no translations available.

facebook.com

Last Updated on Friday, 18 April 2014 01:22
 
Będzie więcej mieszkań w Kępicach PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 16 April 2014 16:49
There are no translations available.

budynek

Szesnaście rodzin zamieszka w budynku wielorodzinnym, który będzie budowany w Kępicach. Stanie on przy ulicy Niepodległości w miejscu dawnego spalonego blaszaka.

Gmina stara się o dofinansowanie projektu budynku w Banku Gospodarki Krajowej. – Chcielibyśmy w tym roku wykonać projekt, w przyszłym planujemy rozpocząć budowę – mówi Magdalena Gryko, burmistrz Kępic.

W budynku zamieszka szesnaście  rodzin. Będzie nawiązywał stylistyką do sąsiadujących budynków. kepice.pl

 
Cytat miesiąca - Magdalena Gryko - Puls Kępic PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 16 April 2014 12:18
There are no translations available.

kepice.info: a więc wszystko się sprowadza do tego,że mamy wdychać świeże powietrze pełną piersią i nie myśleć o pieniądzach - duża lesistość to jednak przekleństwo tej gminy? Jak to mówią ZUL'owcy - tyle zysku co w pysku - tj. płucach

Last Updated on Wednesday, 16 April 2014 12:24
 
Twoje bękarty zdechną, a ty zostaniesz zabita, rozszarpana na strzępy. Jesteś parszywym pomiotem smoleńskiego mordercy PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 15 April 2014 17:06
There are no translations available.

Córka pre­mie­ra Do­nal­da Tuska jest w po­waż­nym nie­bez­pie­czeń­stwie. W ciągu ostat­nich kilku dni otrzy­ma­ła wiele SMS-ów, w któ­rych zwy­rod­nial­cy grożą jej śmier­cią. Po­in­for­mo­wał o tym wy­raź­nie prze­stra­szo­ny pre­mier pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej. – Twoje bę­kar­ty zdech­ną, a ty zo­sta­niesz za­bi­ta – za­cy­to­wał jeden z nich Do­nald Tusk. Wła­śnie z tego po­wo­du funk­cjo­na­riu­sze BOR chro­nią Kasię Tusk

To już nie są żarty. Kasia Tusk ma re­al­ne po­wo­dy do obaw o wła­sne życie. Na prze­strze­ni ostat­nich dni otrzy­ma­ła kilka SMS-ów z po­gróż­ka­mi. Wia­do­mość tę ujaw­nił sam pre­mier Do­nald Tusk, który tłu­ma­czył się na kon­fe­ren­cji z po­wo­dów, dla któ­rych funk­cjo­na­riu­sze BOR eskor­tu­ją Kasię na za­ku­py. Pre­mier za­zna­czył, że jego córka nie ma ochro­ny, ale ze wzglę­du na licz­ne po­gróż­ki BOR „dys­kret­nie jej pil­nu­je”. fakt.pl

Twoje bękarty zdechną, a ty zostaniesz zabita, rozszarpana na strzępy. Jesteś parszywym pomiotem smoleńskiego mordercy
 
MEGA HIT NA ŚWIĘTA I MAJÓWKĘ! W Polsce nie ma zakazu picia alkoholu w miejscach publicznych! PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 15 April 2014 06:19
There are no translations available.

alkohol park piwo picie alkoholu
Ustawa zakazuje picia w parku, ale w wielu innych miejscach publicznych już nie  /  fot. Grzegorz Jakubowski  /  źródło: PAP

Czy można zgodnie z prawem pić piwo na klatce schodowej, w bramie albo na osiedlu? Można, ale mandaty i tak się sypią.

Większość funkcjonariuszy daje mandaty za "spożywanie alkoholu w miejscu publicznym", a większość pijących je pokornie przyjmuje i płaci - pisze „Gazeta Wyborcza”. Tymczasem miejsca, w których nie wolno spożywać alkoholu, opisuje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 1982 r.

W 2001 r. wprowadzono tam zapisy mówiące o zakazie spożywania alkoholu "na ulicach, w parkach i na placach". W przepisach nie ma mowy o "miejscach publicznych", na co często powołuje się policja. W polskim prawie próżno szukać zapisu, że w jakimś miejscu nie można pić alkoholu tylko dlatego, że jest ogólnodostępne, pisze "GW". newsweek.pl

 
We wtorek 08.04.2014r. w Kępicach zginęły 2 psy PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 14 April 2014 17:52
There are no translations available.

owczarek niemiecki brązowo-czarny i drugi mieszaniec labradora kolor biszkoptowy z czarnym. trzymały się razem ! Ostatnio widziano je w czwartek 10.04.2014r. w okolicach Osowa i Podgór. Prawdopodobnie biegną w kierunku Ostrowca, Żytnik w woj. zachodniopomorskim. Mogły jednak zmienić kierunek bo już zgubiły orientację są zbyt daleko od domu.
Telefon bezpośrednio do właścicielki psów: 503681813 i 698606028

Last Updated on Tuesday, 15 April 2014 03:57
 
Pobiegli z Bytowa do Sianowa PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 14 April 2014 17:39
There are no translations available.

10151267_1423751764547898_685892249_n

W niedzielę, 6 kwietnia,  grupa 23 biegaczy pobiegła z Bytowa do Sianowa, do Sanktuarium Matki Boskiej Królowej Kaszub u Kaszubów.

Last Updated on Monday, 14 April 2014 17:40
 
kepice24.pl obudziło się po zimowej przerwie - dalej nie wiemy oficjalnie kto stoi za ta tajemniczą stroną? PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 14 April 2014 17:14
There are no translations available.

w związku z podnieceniem ostatnimi sondażami wiele wskazuje, że to załoga naszego podróżnika, wiecznie w delegacji, Sławomira Starosty (PO). Zastanawia nas czy gminna PO dojrzała już do wystawienia własnego komitetu radnych&burmistrza czy nadal będą się chować pod spódniczkę Marka Piotra? foto: kepice24.pl; wpis zawiera lokowanie produktu. kepice.info i sam Gajek to struktura czysto liberalna - życzymy PO powrotu do korzeni najlepiej KLD!

Last Updated on Monday, 14 April 2014 17:26
 
Dziś i jutro pochmurno, w środę wraca słoneczna wiosna PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 14 April 2014 03:07
There are no translations available.

Sprawdź prognozę pogody dla Gminy Kępice tutaj

 
Kolejny raz apelujemy o wycinanie drzew przy drogach! Polska głupota, która prowadzi do tragedii! PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Sunday, 13 April 2014 06:36
There are no translations available.

7 osób nie żyje. To nastolatki. Jechały jednym autem

wypadek chojnice

KFP

Głu­po­ta, bra­wu­ra, złe wa­run­ki na dro­dze i wiel­ka tra­ge­dia! Aż sie­dem mło­dych osób zgi­nę­ło, a dwie zo­sta­ły ranne w wy­pad­ku, do któ­re­go do­szło nocy z so­bo­ty na nie­dzie­lę. Za­bi­ci to na­sto­lat­ki w wieku 16-17 lat.

Do tego tra­gicz­ne­go wy­pad­ku do­szło w nocy w miej­sco­wo­ści Klam­ry koło Chełm­na (woj. ku­jaw­sko-po­mor­skie) pod Gri­dzia­dzem. Oso­bo­we auto, re­nault me­ga­ne sce­nic, wy­pa­dło na śli­skim za­krę­cie z drogi i bo­kiem ude­rzy­ło w drze­wo. Przód auta wy­glą­da bar­dzo do­brze, ale jego bok i tył to szrot. Pię­cio­oso­bo­wym sa­mo­cho­dem je­cha­ło 9 osób. 7 zgi­nę­ło na miej­scu. fakt.pl

 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 1 of 2